Home

Welkom Docent Gezondheidszorg en Welzijn in opleiding!

In het eerste jaar van de opleiding Docent Gezondheidszorg en Welzijn wordt seksualiteit behandeld tijdens het vak ‘leefstijl’. Dit wordt aangeboden in de tweede periode van het eerste jaar (Hogeschool, 2017). Het zou kunnen zijn dat er handelingsverlegenheid voorkomt bij dit thema aangezien hier weinig aandacht aan wordt besteed.

Uit vooronderzoek van Kim Pama en Anneke Melchers blijkt dat de docenten invloed kunnen hebben op het gedrag die leerlingen/studenten vertonen op seksueel gebied (Melchers & Pama, 2017). Er worden op scholen algemene einddoelen (kerndoelen) gehanteerd wat betreft het onderwerp seksualiteit (Rutgers, 2017). Toch komt het thema seks(ualiteit) op scholen vaak weinig aan de orde. Uit ons onderzoek komt naar voren dat de lessen door de school zelf ingevuld worden.

Deze digitale leeromgeving biedt handreikingen voor de docenten in opleiding. Door verschillende ICT-tools kan de docent in opleiding kennis, vaardigheden opdoen en attitude ontwikkelen. Bij elk hoofdonderwerp in de zoekbalk staat beschreven wat er in het hoofdstuk aan de orde komt. 

Veel plezier in deze digitale leeromgeving!