Doelgroep

Welke onderwerpen gebruik je bij welke doelgroep

Onder dit kopje vind je informatie over welke onderwerpen je kan gebruiken voor je lessen over seksualiteit. Deze informatie staat ook op de website langlevedeliefde.nl. Hier bieden we je een overzicht van welke onderwerpen er aan bod komen voor onderbouw (vmbo/havo/vwo), onderbouw praktijkonderwijs (vmbo basis), bovenbouw (havo/vwo) en bovenbouw praktijkonderwijs (vmbo bb/kb).

Onderbouw vmbo/havo/vwo en onderbouw praktijkonderwijs (vmbo-basis).

Hieronder staat een lessenserie van zes lessen over seksualiteit. Voor verdere ondersteuningsmateriaal kijk je op de website langlevedeliefde.nl

Les 1: Wat gebeurt er met jou? Over de puberteit, verliefdheid, homoseksualiteit, invloed van ouders en vrienden op relatievorming.

Les 2: Waar ben jij aan toe? Over versieren, verkering, uitmaken en liefdesverdriet, vormen van intimiteit.

Les 3: Wat zijn jouw grenzen? Over wensen & grenzen, weerbaarheid, veilig internetten, loverboys.

Les 4: Hoe maak je seks leuk? Over de eerste keer, omgaan met seksuele problemen en hulp zoeken.

Les 5: Veilig vrijen: wat is dat? Over veilig vrijen, voorkomen van soa’s en zwangerschap.

Les 6: Veilig vrijen: hoe doe je dat? Over condoom- en anticonceptiegebruik.

Bovenbouw praktijkonderwijs (vmbo-basis/kader)

Voor deze doelgroep is er nog geen lessenserie beschikbaar. Ga je voor de eerste lesgeven aan deze doelgroep dan kan je je verder verdiepen in de doelgroep, het niveau van de doelgroep en de ontwikkeling van de doelgroep zowel cognitief als lichamelijk. Je kan deze kennis toepassen om te bepalen welke onderwerpen je wilt gaan inzetten in je lessen.

Hieronder worden er een aantal tips gegeven die je kan gebruiken om je in deze doelgroep te verdiepen.

Website:

www.sense.info

Op deze website staat informatie over je lichaam, liefde en relaties, seks en internet, seks en over je grens?

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/voortgezet-onderwijs/seksuele-ontwikkeling

Op deze website staat informatie over seksuele ontwikkeling van 12 tot 19 jaar.

Boeken:

Graaf, H. d., Kruijer, H., Acker, J. v., & Meijer, S. (2012). Seks onder je 25e. RutgersWPF.

Kirchmann, L.-L. (2015). Anatomie en fysiologie van de mens. Reed business.

Tieleman, M. (2015). Levensfasen. Boom Lemma.

Bovenbouw havo/vwo

Hieronder worden vier thema’s weergeven voor het lesgeven over seksualiteit. Onder elk thema staat een docentenhandleiding die je kan gebruiken voor het geven van je les. Het geeft je een goede ondersteuning om deze docentenhandleiding te gebruiken.

Relaties: wensen en grenzen

Link docentenhandleiding: https://www.langlevedeliefde.nl/cms/sites/default/files/thema/manual/docentenwensgrens_aug2014.pdf

(On)veilig vrijen: anticonceptie

Link docentenhandleiding: https://www.langlevedeliefde.nl/cms/sites/default/files/thema/manual/docentenhandleidinganticonceptie_1juli2014.pdf

(On)veilig vrijen: soa’s

Link docentenhandleiding: https://www.langlevedeliefde.nl/cms/sites/default/files/thema/manual/docentenhandleidingsoapoli_aug2014.pdf

Seksuele diversiteit

Link docentenhandleiding: https://www.langlevedeliefde.nl/cms/sites/default/files/thema/manual/docentenhandleidingdiversiteitaug2014.pdf

Heel veel succes!