Handelingsverlegenheid

Wat is handelingsverlegenheid?

Figuur 1:  http://letterhelden.nl/handelingsverlegen/ 

De definitie van handelingsverlegenheid is ” de toestand die ontstaat wanneer individuele leerkrachten of de school in het algemeen geen verantwoord adequaat antwoord (meer) kunnen geven op de specifieke instructie- en onderwijsbehoeften van een of meer leerlingen”(handelingsverlegenheid, 2018). Geraadpleegd via http://www.encyclo.nl/begrip/handelingsverlegenheid

Om te voorkomen dat je als docent niet ‘verlegen’ voor de klas staat, of dat je geen antwoord kan/durft te geven op een vraag van een leerling over seksualiteit, ben je op deze digitale leeromgeving op het goede adres!

Leerdoelen van de leeromgeving om handelingsverlegenheid te verminderen/voorkomen. 

Leerdoelen docenten in opleiding

De leerdoelen die zijn opgesteld voor de digitale leeromgeving zijn onderverdeeld in een hoofddoel met daaronder twee subdoelen. In totaal wordt er per onderwerp een hoofddoel geformuleerd. Er zijn drie onderwerpen: attitude, kennis en vaardigheid. Hieronder worden de hoofddoelen en subdoelen weergeven van de verschillende onderwerpen. De reden dat de leerdoelen in drie onderwerpen zijn verdeeld (attitude, kennis en vaardigheid) zal zijn als je deze drie onderwerpen beter gaat beheersen, er minder sprake van handelingsverlegenheid.

Onderwerp: kennis

Hoofddoel: De docent in opleiding kan zonder schaamte praten over het onderwerp seksualiteit

Subdoelen:

  • De docent in opleiding heeft kennis over de seksuele ontwikkeling van de doelgroep adolescenten
  • De docent in opleiding heeft kennis die aansluit bij de seksuele ontwikkeling (voorbehoedsmiddelen, anatomie en fysiologie, levenslooppsychologie)

Onderwerp: vaardigheid

Hoofddoel: De docent in opleiding kan een les ontwerpen over seksualiteit

Subdoelen:

  • De docent in opleiding kan doormiddel van verschillende bronnen ideeën krijgen om een les te ontwerpen over seksualiteit.
  • De docent in opleiding kan het thema seks verweven in zijn/haar lessen

Onderwerp: attitude

Hoofddoel: De docent in opleiding kan een veilig klimaat creëren in de klas om over het onderwerp seksualiteit te praten

Subdoelen:

  • De docent in opleiding kan zijn/haar normen en waarden benoemen betreffende seksualiteit
  • De docent in opleiding kan zijn/haar grenzen duidelijk aangeven over seksualiteit (doormiddel van open te staan voor een gesprek)

Succes met het behalen van de leerdoelen en veel plezier op deze digitale leeromgeving!