Kennis

Het onderdeel ‘kennis’ bevat verschillende spelvormen waardoor de docent in opleiding zijn/haar kennis kan testen. Kennis is natuurlijk een onderdeel dat niet kan ontbreken als je als docent les gaat geven over seksualiteit. Als de docent onvoldoende kennis heeft over het onderwerp dat behandeld gaat worden kan er handelingsverlegenheid optreden. Dit onderdeel bevat vier verschillende spelvormen, namelijk:

– Flashcards anticonceptie & True or false

Met de flashcards kan jij je kennis laten testen op het gebied van anticonceptie.

– Seksuele ontwikkeling

Er wordt een tijdlijn weergeven met daarin de seksuele ontwikkeling van een adolescent.

– Hotspots mannelijk en vrouwelijk geslacht

Test je kennis door de woorden en afbeeldingen naar het juiste onderdeel te slepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: http://www.maakwerkvanonderwijs.nl/wordt-kennis-minder-belangrijk/