Stappenplan

Bij stappenplan wordt een handreiking gegeven om een goed lesplan te schrijven. Per stap wordt uitgelegd wat je moet doen om je goed voor te bereiden. Volg de stappen uit en ontwikkel een goed lesplan over seksualiteit (Mouthaan, Gurses, Ohlrichs, Boer, & Ruijken, 2011).

 

                                      Figuur 6: http://charlies-kitchen.nl/10-stappen-om-je-op-weg-te-helpen/

Stap 1

Maak een analyse aan de hand van de volgende aspecten:

 • Beschrijf je doelgroep en denk hierbij aan: leeftijd, cultuur, opleidingsniveau, sekse
 • Analyseer je doelgroep aan de hand van de volgende aspecten: seksuele gezondheid en seksueel gedrag (leefstijl) . Baseer je hierbij op betrouwbare en actuele bronnen
 • Leg uit wat de onderwerpskeuze is en motiveer je keuze op basis van je doelgroepanalyse
 • Leg uit wat je les- en leerdoelen zijn.

Stap 2

 • Ontwerp je les en denk hierbij aan methodiek (didactisch model, lesplan). Maak hierbij gebruik van bestaande lespakketten en materialen (maak gebruik van de websites die wij aanreiken)
 • Werk een werkvorm van je les zorgvuldig uit, pas hierbij activerende didactiek toe en geef aan hoe je aandacht besteedt aan de volgende aspecten:
 1. aansluiten op voorkennis en belevingswereld van de leerlingen
 2. oriëntatie (aangeven van leerdoelen)
 3. uitleg (uitleg van de nieuwe stof)
 4. verwerking (individueel, in tweetallen of groepjes)
 5. evaluatie

Je voert deze werkvorm later uit (in je klas of op je stageschool)