Vaardigheid

Je houding en kennis heb je verder ontwikkeld! Nu is het tijd om je vaardigheid te ontwikkelen. Je gaat een les voorbereiden en bij het voorbereiden van je lessen ga je gebruik maken van een stappenplan.

Succes!

Het onderdeel vaardigheid is in twee categorieën gedeeld, namelijk;

  • Stappenplan

In het stappenplan wordt uitgelegd hoe je een goed lesplan kan maken doormiddel van verschillende stappen.

  • Voorbeeld lesplan

In het ‘voorbeeld van het lesplan’ wordt er een voorbeeld gegeven van een lesplanformulier dat gaat over verliefdheid en puberteit. Daarnaast zijn er verschillende activerende werkvormen toegevoegd als ‘over de streep’ en ‘stripverhaal maken’. Activerende werkvormen zijn een onderdeel van actief leren (Ettekoven, 2013). Ebbens en Ettekoven beweren: ‘door de leerlingen aan te zetten tot creatief kunnen toepassen van verworven kennis, kunnen leerlingen dit in nieuwe situaties toepassen’. Hierdoor leren de leerlingen hun eigen leren te construeren (Ettekoven, 2013). Daarnaast leren de leerlingen tijdens actief leren om de basisvaardigheden en basiskennis tot een betekenisvolle leertaak en goed resultaat te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5:  https://buddynetwerk.nl/steun-ons/uw-idee/